+420 267 312 471 info@slaviahotel.com

Výstava – Zrnka písku

Výstava – Zrnka písku

100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích

Od 3. 12. 2015 do 22.1.2016 máte možnost vidět v Národním technickém muzeu fotografie, které přibližují stoletou historii východních zemí.
Výstava vznikla na základě spolupráce Národního technického muzea a Akademie múzických umění v Praze, respektive Filmové a televizní fakulty. V českém prostředí se jedná o první rozsáhlejší prezentaci blízkovýchodní fotografie v reprezentativním výběru autorů 19. a 20. století.
Blízký východ, podmanivá část Orientu vzbuzujícího u obyvatel západního světa jak obavy, tak i obdiv, patřil od samého počátku objevu fotografického zobrazování k důležitým a častým tématům fotografického úsilí.

Výstava zachycuje stoletý „český“ fotografický příběh odehrávající se v Palestině, Egyptu, Sýrii či v jiných zdejších regionech a je na svém počátku uvedena unikátními snímky z 50. let 19. století, např. Jeruzaléma či Bejrútu. Pokračuje produkcí místních fotografických tvůrců a pomyslně vrcholí ve fotografiích cestujících českých vědců, „světoběžců“ a cestovatelů: např. Jiřího Bauma, Jaroslava Petrboka, Karla Malého Tatranského nebo Otýlie Malé Tatranské. Fotografická reportáž Karla Hájka z Egypta prezidenta Násira, vzniklá v roce 1958 s jasně patrným ideologickým podtextem, poté uzavírá tuto obrazovou zkratku českého pohledu na zdánlivou pomíjivost orientálního světa 19. a 20. století.

Více informací na www.ntm.cz.

Za zajímavém kulturním zážitku si můžete odpočinout v našem Hotelu Slavia.


No description.Please update your profile.