+420 267 312 471 info@slaviahotel.com

Vitální umění 1900 – výstava evropské a české secese

Vitální umění 1900 – výstava evropské a české secese

Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Cílem výstavy je ukázat užité secesní umění jako reformní umělecký proud, který byl součástí převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století.

Secese je tu představena jako umělecký proud, který usiloval o úzké propojení s životní každodenností a směřoval ke „zmnožení a stupňování života“. V tomto smyslu má secesní umění, symbolizované pohybem ornamentálních linií a příznačnými představami Jara a Mládí, velmi blízko k širším dobovým snahám o moderní reformu životního způsobu společnosti.

V expozici jsou ukázány mistrovské práce dekorativního umění ze slavné Světové výstavy v Paříži 1900. Vlivy dobových ideových proudů (vitalismu, spiritismu a dalších), obdivuhodné inovace secesního skla a keramiky i díla dokumentující proměny životního stylu se projevily v tvorbě obytného interiéru, ve vizualitě plakátové reklamy nebo v módě.

Mezi tvůrci zde najdete věhlasné umělce, jako byli Henri Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha nebo Gustav Klimt, nábytkové umění zastupují návrháři a architekti jako Louis Majorelle, Leopold Bauer či Jan Kotěra, cennou muzejní sbírku skla reprezentují práce proslulých firem Lötz,Tiffany, Daum a Gallé.

Výstavu máte možnost navštívit do 31. července 2016. Po zajímavém kulturním zážitku se můžete ubytovat v našem Hotelu Slavia.


No description.Please update your profile.