+420 267 312 471 info@slaviahotel.com

Svobodné barvy – výstava

Svobodné barvy – výstava

Od pátku 18.12.2015 do pondělí 11.01.2016 můžete navštívit v centru současného umění DOX výstavu ateliéru A.R.T. (Ateliér radostné tvorby). Jedná se o tvorbu umělců s mentálním handicapem a se zkušeností s duševní nemocí. Významná je především jedinečná barevnost v tvorbě presentovaných umělců.

Práce s barvami je u každého autora zcela jedinečná, osobitá a bez předsudků. Barvy svou vlastní energií vyjadřují cítění, vnímání a imaginaci umělce. Umožňují nahlédnout do prostoru autorova prožívání, na které má okolní realita jen dílčí vliv.

Obvykle jsou lidé s mentálním či psychickým znevýhodněním vnímáni společností jako ti, jimž je z pozice silnějšího potřeba pomáhat. V umění tato hierarchie ale neplatí. Právě díky své přirozené schopnosti narušovat zažité stereotypy jsou tito umělci pro společnost obohacením a inspirací.

Výstava „Svobodné barvy“ chce poukázat na to, že nadřazenost většinové společnosti vůči umělcům s mentálním znevýhodněním je neopodstatněná.

Po zajímavém kulturně-sociálním zážitku se můžete ubytovat v našem příjemném Hotelu Slavia.


No description.Please update your profile.